İHALELER

İhale Tarihi İhale Saati İhale Konusu İhale Türü İhale Durumu
7.10.2019 10:00 Kişisel Koruyucu Donanım (İş Kıyafetleri) Alımı (İKN:2019/312671) (E-Eksiltme) Mal Alımı Devam ediyor
9.10.2019 10:00 Kreş ve Anaokulu Hizmet Alımı (İKN:2019/416658) (Elektronik İhale) Mal Alımı Devam ediyor
«12»