İHALELER

İhale Tarihi İhale Saati İhale Konusu İhale Türü İhale Durumu
31.10.2019 14:00 ASFALT KAPLAMA İŞİ (4) (İHALE KAYIT NO: 2019-470617) Yapım İşi Devam ediyor
7.11.2019 10:00 Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Kullanılacak Polielektrolit Temini (İKN:2019/447689) (E-Eksiltme) Mal Alımı Devam ediyor
15.11.2019 10:00 ASYA YAKASI 3.KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU, YAĞMURSUYU DERE TEMİZLİK BAKIM ONARIM İNŞAATI (İKN:2019/495438) Yapım İşi Devam ediyor
18.11.2019 10:00 Mayi Klor Temini (İKN:2019/485805) (E Eksiltme) Mal Alımı Devam ediyor
«1»