İçme Suyu Analiz Ücretleri

TEMİZ SU LABORATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - ANALİZ ÜCRETLERİ
 

 

YAPILACAK ANALİZİN ADI

ADET

KULLANILAN METOD VE STANDARTLAR

BİRİM FİYATI

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

1

Giardia Tayini

 

SM 9711 B
EPA–1622–1623
IMS   ve FA ile Flüoresans Mikroskobu Altında Tespit Tekniği

365,00  TL

2

Cryptosporidium Tayini

 

SM   9711 B
EPA–1622–1623
IMS ve FA ile Flüoresans Mikroskobu Altında Tespit Tekniği

365,00 TL

3

*Toplam Koliform ve Fecal
Bakterilerin Sayımı

 

SM  9221 B-C- E
En Muhtemel Sayı Tekniği

55,00  TL

4

* Escherichia coli ve Koliform 
Bakterilerin Sayımı

 

TS EN ISO 9308–1
Membran Filtrasyon  Tekniği

55,00  TL

5

*Toplam Bakteri Sayımı 22°C

 

SM   9215 A-B
Dökme Plak Tekniği

40,00  TL

6

*Toplam Bakteri Sayımı  35°C

 

SM  9215 A-B
Dökme Plak Tekniği

40,00  TL

7

* Fekal Enterokokların sayımı

 

TS EN ISO 7899-2
Membran Filtrasyon Tekniği

55,00  TL

8

*Salmonella Tespiti

 

TS EN ISO 19250

60,00  TL

9

*Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporlarının Sayımı

 

TS  8020 EN 26461 -2  
Membran Filtrasyon Tekniği

55,00 TL

10

*Fekal koliform Bakterilerinin Sayımı

 

SM  9222-D
Membran Filtrasyon Tekniği

55,00 TL

11

*Fekal Streptokokların Sayımı

 

SM  9230-B
En Muhtemel Sayı Tekniği

55,00 TL

12

Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı

 

TS EN ISO 9308-2 
En Muhtemel Sayı Tekniği

55,00 TL

BİYOLOJİK ANALİZLER

13

MIB (Methylisoborneol)

 

SM  6040 D
Mikroekstraksiyon Metodu

105,00  TL

14

Geosmin

 

SM   6040 D
Mikroekstraksiyon Metodu

105,00  TL

15

Fitoplankton Sayımı

 

SM 10200-F
Sedgwick-Rafter(R-S) sayım hücresi ile Fitoplankton Sayım Metodu

110,00 TL

16

Klorofil (a)

 

SM 10200 H
Spekrofotometrik Metot

110,00 TL

17

Alg Toksinlerinin (Microcystin LR) Tayini

 

Lawrens Pt.Al. Journal Of Aoac International Vol.84 No.4. Eliza Metodu

365,00  TL

FİZİKSEL ANALİZLER

18

*pH

 

SM 4500 – H .B.
Elektrometrik Metot

35,00  TL

19

*Bulanıklık

 

SM 2130 B 
Nefelometrik Metot

35,00   TL

20

*İletkenlik

 

SM  2510 B.
Laboratuvar  Metodu

35,00   TL

21

Renk

 

SM  2120 B.
Görsel Karşılaştırma Metodu

35,00   TL

22

Tat

 

Organoleptik

20,00

23

Koku

 

Organoleptik

20,00

KİMYASAL ANALİZLER

24

Alkalinite Tayini

 

SM  2320 B
Titrimetrik Metot

45,00   TL

25

*T.Sertlik

 

SM  2340 C
EDTA Titrimetrik Metot

45,00   TL

26

*Sülfat

 

SM   4500  SO4-2 E
Türbidimetrik Metot

60,00  TL

27

 Klorür

 

SM   4500 Cl- B
Argentometrik Metot

55,00   TL

28

*Amonyak

 

SM   4500  NH3 D
İyon Seçici Elektrot Metodu

90,00   TL

29

 *Nitrat

 

SM  4500 NO3-B
Spektrometrik Metot

60,00   TL

30

Oksitlenebilirlik (Permanganat İndeksi )

 

TS 6288 EN ISO 8467
Titrimetrik Metot

55,00   TL

31

*Kalsiyum

 

SM   3500 Ca B
EDTA Titrimetrik Metot

45,00   TL

32

*Magnezyum

 

SM   3500 Mg B
Hesaplama Yöntemi                                                                

45,00   TL

33

*Serbest Klor

 

SM   4500 Cl F
DPD Titrimetrik Metot

50,00   TL

34

*Serbest Klor

 

IHM-01
İşletme İçi Metot

45,00   TL

35

Toplam Klor

 

IHM-01
İşletme İçi Metot

45,00   TL

36

*Florür

 

SM   4500 F- C
İyon Seçici Elektrot Metot

105,00  TL

37

*Siyanür

 

SM  4500 CN- F
İyon Seçici Elektrot Metot

105,00  TL

38

T.Çözünmüş Madde

 

SM   1030-E
Elektrometrik Metot

35,00  TL

39

*TOC(Toplam Organik Karbon)

 

SM  5310 B
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

105,00  TL

40

*Toplam  THM

 

SM   6232 D
SM 6200 C
Gaz Kromotografi Metodu

375,00  TL

41

*Kloroform

 

SM   6232 D 
Gaz Kromotografi Metodu

95,00 TL

42

*Diklorobromometan

 

SM   6232 D 
Gaz Kromotografi Metodu

95,00 TL

43

*Dibromoklorometan

 

SM   6232 D 
Gaz Kromotografi Metodu

95,00 TL

44

*Bromoform

 

SM  6232 D 
Gaz Kromotografi Metodu

95,00 TL

45

* Bromür

 

SM   4110 B

İyon Kromotografi Metodu

105,00 TL

46

 Bromat

 

SM 4110 D
İyon Kromotografi Metot

105,00 TL

47

*Florür

 

SM 4110 B
İyon Kromotografi Metodu

105,00  TL

48

*Fosfat

 

SM 4110 B
İyon Kromotografik Metodu

105,00  TL

49

*Klorür

 

SM 4110 B  
İyon Kromotografik Metodu

105,00  TL

50

*Nitrat

 

SM 4110 B  
İyon Kromotografik Metodu

105,00  TL

51

*Nitrit

 

SM 4110 B  
İyon Kromotografik Metodu

105,00  TL

52

*Sülfat

 

SM 4110 B
İyon Kromotografik Metodu

105,00  TL

53

*UV254-Absorplayan Organik Madde Tayini

 

SM  5910 B
Spektrometrik Metodu

70,00 TL

54

Alüminyum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

55

Antimon

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

56

Arsenik

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

57

Bakır

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

58

Baryum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

59

Berilyum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

60

Bor

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

61

Civa

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

62

Çinko

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

63

Demir

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

64

Gümüş

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

65

Kadmiyum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

66

Kalsiyum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

67

Kobalt

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

68

Krom

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

69

Kurşun

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

70

Magnezyum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

71

Mangan

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

72

Nikel

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

73

Potasyum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

74

Selenyum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

75

Sodyum

 

SM 3125 B
ICP –MS Metodu

110,00 TL

76

Anlık Numune Alma

 

ISO 19458
TS EN ISO 5667-3,5,14

70,00 TL

-Şahit numuneler TS EN ISO 5667-3  Numune Alma Numunelerin Taşıma ve Muhafaza Koşulları Standartına uygun olarak saklanmaktadır.
- Numuneler ISO 19458 ,TS EN ISO 5667-3,5,14 Standartlarına göre alınmaktadır.
-Formda  (*) işaretli analizler akredite edilmiştir.