Bilgi Edinme Başvuru Seçimi

Bu sayfadaki aşamaları tamamlayarak, İSKİ'den bilgi veya belge talep edebilirsiniz.

Yapacağınız başvuru, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir.

Başvuruyu Kimin Adına Yapıyorsunuz?