Atık Su Analiz Ücretleri

ATIKSU LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ

 

Sıra No.

Analiz Adı

Kullanılan Analiz Yöntemi

Kullanılan Standardın İsmi

ANALİZ ÜCRETİ
(KDV Hariç)

1

 


 Amonyak/ Amonyum Azotu

Akış Analizi ve Spektürometrik Tespit ile Tayin Metodu

TS EN İSO 11732

         160
 

2

Askıda Katı Madde

Gravimetrik Metot

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 2540.D-Solids

         60
 

3

Biyolojik Oksijen İhtiyacı

5-Gün BOD test

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 5210.B-BOD

         110
 
 

4

Biyolojik Oksijen İhtiyacı

Respirometrik BOI Metodu

SM 23. Baskı Part: 5210- D

         110
 

5

Çözünmüş Oksijen

Winkler + Azit Metodu

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 4500.C-Oxygen (Dissoved)

         35
 

6
 

Deterjan
 

MBAS için Ayırmalı Sürekli Akış Analizi Metodu
(OTOANALİZÖR)

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:4120 Segmented Continuous Flow Analysis, 5540.C-MBAS

         160
 

7

Deterjan

Ayırmalı Sürekli Akış Analizi Metodu

TS EN İSO 16265- 2

         160
 

8
 

Fenol
 

Ayırmalı Sürekli Akış Analizi Metodu ve Direkt Fotometrik Metot
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:4120 Segmented Continuous Flow Analysis, 5530.D-Phenols

         160
 

9

İletkenlik

Labrotuar Metodu

SM 23. Baskı Part:2510 -B

         35
 

10
 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı
 

Açık Reflux Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 5220.B-COD

         135
 

11
 

Klorür
 

Argentometrik Metot
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı)

Part: 4500.B-Chloride

         80
 

12
 

Nitrat Azotu
 

Kadmiyum indirgeme Enjeksiyonlu Sürekli Akış Analizi Metodu
(OTO ANALİZÖR)

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 4500.I-NO3-N

         160
 

13
 

pH
 

Elektrometrik Metot
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 4500.B-H+ pH Value

         35
 

14
 

Sülfat
 

Gravimetrik Metot
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 4500.D-Sulfate

         80
 

15
 

Toplam Fosfor
 

In-Line UV-Persülfat Yakma ve Enjeksiyonlu Sürekli Akış Analizi Metodu
(OTOANALİZÖR)

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 4500-P

         160
 

16
 

Toplam Kjeldahl Azot
 

Makro Kjeldahl Metot
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 4500.B-N org

         170
 

17
 

Toplam Azot
 

Makro Kjeldahl Metot + Otoanalizör (NO3-N)
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 4500.B N org+ 4500.I

         230
 

18
 

Toplam Siyanür
 

İyon Seçici Elektrod Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 4500.F-CN

         105
 

19

 
Toplam Siyanür
 


Sürekli akış analizi Metodu
 

 
TS EN ISO 14403-2

 
         160
 

20
 

Toplam Sülfür
 

Gaz Diyaliz Otomatik Metilen Mavisi Metodu (OTOANALİZÖR)
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:4500.E-Sulfide

         160
 

21
 

Tuzluluk
 

Elektro Kondüktivite Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 2520.B-Salinity

         35
 

22
 

Yağ-Gres
 

Soxhlet Ayırma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part: 5520.D- oil and Grease

         170
 

23
 

Alüminyum
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

         105
 

24
 

Antimon
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

25
 

Arsenik
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

       110
 

26
 

Bakır
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

27
 

Baryum
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

28
 

Berilyum
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110

29
 

Civa
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

30
 

Çinko
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

31
 

Demir
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

32
 

Gümüş
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

33
 

Kadmiyum
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

34
 

Kalay
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

35
 

Toplam Krom
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

36
 

Kurşun
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

37
 

Mangan
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

38
 

Nikel
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

39
 

Potasyum
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

40
 

Selenyum
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110
 

41
 

Sodyum
 

Toplam ve Çözünmüş Metal ICP OES Metodu ve Mikrodalga Yakma Metodu
 

Su Atıksu Analizleri için Kullanılan Standart Metotlar (2017  23. Baskı )
Part:3120.B-Metals By Plasma Emission Spectroscopy , Part:3030 E-K

        110